FORMEDIA start onderzoek prospect researchers

2011 Aug 29

Fondsenwerving staat in toenemende mate in de belangstelling. Door het huidige politieke klimaat waarin bezuinigingen een belangrijks rol spelen, moeten culturele instellingen, goede doelen en onderwijsinstellingen nieuwe geldstromen aanboren. Universiteiten zijn hierin in Nederland de eerste stappen aan het zetten.

Om fondsen te werven is het verzamelen van informatie over potentiële donateurs een eerste en essentiële stap. Zonder goede informatie, stokt het proces voordat het goed en wel begonnen is. FORMEDIA wil in kaart brengen op welke wijze Prospect Researchers van goede doelen, culturele instellingen en in de eerste plaats universiteiten te werk gaan en of deze werkwijze geoptimaliseerd en deels geautomatiseerd zou kunnen worden.

Onderzoeksvragen zijn:
1. Hoe gaan prospect researchers (van universiteiten) te werk (in Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk)
2. Welke hulpmiddelen gebruiken zij op dit moment?
3. Welke informatie wordt verzameld?
4. Hoe wordt deze informatie opgeslagen en verwerkt?
5. Wat wordt er vervolgens met deze informatie gedaan?
6. Op welke wijze kan het proces worden geoptimaliseerd of geautomatiseerd?

Het onderzoek zal 5 maanden in beslag nemen en wordt uitgevoerd door Ajrije Amed (foto). Ajrije is derdejaars student aan Fontys Hogescholen en studeert commerciële economie.

 

Reacties

jenny (2 years ago)

You can know how we can hack roblox so that you can get the free robux when you need them to get the generator for it.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.