NAC 2010: een evaluatie

2010 Dec 20

Het onderhouden van alumnirelaties is een jonge tak van sport in de lage landen. Vaak ervaren alumniofficers hun positie als relatief geïsoleerd in hun organisatie. Beleidsmakers in het hbo-veld zoeken aanknopingspunten om hun strategie te bepalen. En ook universiteiten, die stuk voor stuk al jarenlange ervaring hebben, tonen interesse in een nationaal podium, waarop ervaringen gedeeld kunnen worden en de horizon kan worden verbreed.

De professionalisering van alumnirelaties is een onomkeerbare internationale trend, die wordt gestimuleerd door een terugtrekkende overheid en het belang van instellingen om de banden met de buitenwereld aan te halen.

In Nederland zijn er grote verschillen tussen universiteiten en hogescholen en nog meer met het middelbaar beroepsonderwijs. Ieder type heeft haar eigen motieven om de relatie met alumni nieuw leven in te blazen. Zo kan het bij de een gaan om het werven van fondsen, bij de ander om het afstemmen van het onderwijs op de beroepspraktijk en bij een derde om het verkopen van maatwerkonderwijs in het kader van ‘een leven lang leren’. Naast deze verschillen is er echter een overstijgend gemeenschappelijk belang, namelijk het belang van het rijpen van de markt. Want zoals de Britten zeggen: "A rising tide, lifts all boats". Tegen deze achtergrond wil het Nationaal Alumni Congres een stimulerende rol spelen.

Het Nationaal Alumni Congres wil een vaste plek op de Nederlandse en mogelijk ook Vlaamse onderwijsagenda veroveren, om te zorgen dat alumniprofessionals een jaarlijks terugkerend platform hebben, waarop zij elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en kennis kunnen nemen van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Want alumnirelaties onderhouden is een vak apart, dat speciale vaardigheden vergt. Om de voornoemde ambitie te realiseren zoekt FORMEDIA, de initiatiefnemer van het Nationaal Alumni Congres, nadrukkelijk samenwerking met kennisinstellingen om te zorgen dat het aanbod jaarlijks blijft aansluiten bij wensen van de bezoekers.

In dit het aangehechte verslag (pdf) kunt u de belangrijkste conclusies lezen van het NAC2010 en de belangrijkste aanbevelingen en plannen voor het NAC2011.
Ik bedank de deelnemers van het NAC2010 voor de geleverde feedback en hoop u opnieuw te mogen begroeten op het NAC2011.

AttachmentSize
evaluatie_nac_2010_web_1.pdf834.5 KB
 

Reacties

swati singh (2 years ago)

Snapchat resembles a dull room. You have no chance to get of knowing who else is there until the point that you interface. You can't perceive what they are doing and they can't perceive what you are doing until the point that you tail each other. So if you are here for the hack snapchat password online you may visit here.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.