Nieuwe data bekend: opleiding alumnirelaties

2008 Sep 17

NEWSFLASH!

Omdat veel geïnteresseerden in de opleiding hebben aangegeven, meer tijd nodig te hebben om het budget te krijgen of te reserveren, hebben wij besloten de opleiding niet mei 2008 , maar Januari 2009 te starten. De definitieve nieuwe data zullen spoedig bekend gemaakt worden.

Nieuwe data bekend!

Woensdag 28 januari 2009 – Donderdag 29 januari 2009
Woensdag 22 april 2009 – Donderdag 23 april 2009
Woensdag 17 juni 2009 – Donderdag 18 juni 2009

Mail voor vragen over de opleiding naar stephanie@formedia.nl.

Business Universiteit Nyenrode (Leerstoel Social Venturing & Entrepeneurship) en FORMEDIA brengen de leergang ‘Ontwikkelen en Vitaliseren van  Alumnirelaties’ op de markt. De leergang bestaat uit drie tweedaagse bijeenkomsten waarin diverse experts optreden en waarin nadrukkelijk ruimte is ingericht voor groepsdiscussies en workshops. Na het succesvol voltooien van deze leergang is de deelnemer in staat om voor de eigen kennisinstelling een duurzame impuls te geven aan het alumnibeleid en aan de vertaling ervan in initiatieven en acties die alumni aanspreken en die hen (verder) committeren aan hun kennisinstelling.

Kennisinstellingen spelen in toenemende mate een actieve rol, zowel in regionale als in internationale netwerken. Alumni maken daar deel van uit, waardoor het onderhouden van de relatie met alumni steeds belangrijker wordt. Het ontwikkelen van alumnirelaties is in Nederland in belangrijke mate nog pionierswerk. Toch zijn er aan een aantal Nederlandse kennisinstellingen al belangrijke ervaringen opgedaan. Geleerd kan worden van ervaringen in landen als Zweden, België, Zwitserland en Duitsland. Tijdens de leergang wordt aandacht besteed aan deze landen, evenals uiteraard aan de bakermat van de fondsenwerving: de Verenigde Staten. Kennisinstellingen in de Verenigde Staten hebben zo’n honderd jaar ervaring, Canada dertig jaar en het Verenigd Koninkrijk twintig jaar.

Met de opleiding ‘Ontwikkelen en Vitaliseren van Alumnirelaties’ heeft de leerstoel Social Venturing & Entrepeneurship van de Nyenrode Business Universiteit, in samenwerking met FORMEDIA, een leergang samengesteld waarin vraagstukken rond alumnirelaties en fondsenwerving vanuit de Nederlands/Vlaamse context zullen worden benaderd. Na het succesvol voltooien van deze leergang is de deelnemer in staat om voor de eigen kennisinstelling een duurzame impuls te geven aan het alumnibeleid en aan de vertaling ervan in initiatieven en acties die alumni aanspreken en die hen (verder) committeren aan hun kennisinstelling. Hoewel de nadruk in deze leergang zal liggen op ontwikkelen en vitaliseren van relaties met alumni, zal ook aandacht besteed worden aan het onderwerp fondsen werven. De deelnemer ontvangt na het succesvol afsluiten van deze leergang een ‘Nyenrode Executive Certificate’. werkwijze Gedurende de leergang wordt de deelnemer door de docenten begeleid bij het opstellen van eenbeleidsplan ten aanzien van (een aspect van) het alumnibeleid van de instelling. Een voorwaarde is derhalve dat vanuit de instelling, waar de deelnemer werkzaam is, een interne opdrachtgever, bijvoorbeeld een direct leidinggevende of een lid van het college van bestuur, een concrete opdracht formuleert. Een deelnemer die de leergang heeft voltooid, heeft zich niet alleen waardevolle competenties eigen gemaakt, maar ook een concreet plan van aanpak ontwikkeld, waarmee de opdrachtgever direct zijn voordeel kan doen. De leergang bestaat uit drie tweedaagse bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt veel tijd ingeruimd voor groepsdiscussies en workshops. In de twee perioden tussen de bijeenkomsten werkt de deelnemer op individuele basis aan de opdracht voor de instelling, waarbij de deelnemer een beroep kan doen op ondersteuning vanuit de leergang. Dit vindt plaats door begeleiding op afstand.

Meer bestanden:

AttachmentSize
inschrijvingsformulier2.58 MB
opleidingsbrochure199.73 KB
 

Reacties

henry (2 years ago)

This is a great way to have the gta 5 online money glitch so that you can generate the money.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.