Het Angelsaksisch alumnibeleid: waar komen de verschillen vandaan?

2009 Aug 17

Men moet zeer kritisch zijn ten aanzien van de projectie van het Angelsaksische model op de situatie in de Lage Landen. De cultuurverschillen zijn groot en we zullen zeer zorgvuldig moeten zijn in de selectie van aanbevelingen die we krijgen vanuit de Verenigde Staten. Echter, het is frappant dat Amerikaanse onderwijsinstellingen met een voor Europese begrippen korte historie in staat zijn om studenten en alumni in ‘no time’ aan zich te binden en hieruit een enorme geldstroom weten te genereren. Het kan geen kwaad om hier iets meer van te begrijpen. Hoe krijgen ze het in vredesnaam voor elkaar?

Niet met de pretentie een eenduidig antwoord te hebben op deze vraag, zijn hier gedachten die mogelijk een aanzet zijn om het mysterie te ontrafelen en die richting kunnen geven aan de wijze waarop wij in de Lage Landen een succesvol model voor alumnibeleid kunnen ontwikkelen.

Amerikanen hebben een ongegeneerd gevoel van trots. Ze zijn trots op hun land, hun vlag, wat men persoonlijk bereikt heeft en bovenal: men is trots op het alma mater, de studieplek waar vriendschappen voor het leven worden gesloten.

Een gevoel van trots is niet onze grootste kwaliteit. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Onze kwaliteit is onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen: we zijn koopmannen van huis uit. Een sterk gevoel van vaderlandsliefde of eenheid in visie is ons vreemd. Wij waarderen diversiteit. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en misschien is de afwezigheid van een sterke eigen identiteit juist een kernkwaliteit van onze identiteit. Een merkwaardige paradox.

Het gevoel van trots -en deel uit te maken van een groter geheel- is in de VS op alle niveaus evident en het gevoel wordt bewust gekweekt. In de VS zijn er universiteiten die hun pre-students voordat zij daadwerkelijk aan hun studie zijn begonnen, in contact brengen met alumni. Zijn ze eenmaal aan de studie begonnen dan zorgt het alumnibureau direct dat men in de picture is door bijvoorbeeld cadeautjes en ondersteuning van projecten te geven.

Het alumnibureau is geen vreemde op de campus. De boodschap is duidelijk: je maakt nu deel uit van een familie en bij onze familie horen tradities. We zorgen voor je, je krijgt de tijd van je leven en de band tussen de opleiding en jou is voor altijd.

De oorsprong van de sterke groepsbinding en identificatie met het opleidingsinstituut is moeilijk te achterhalen. Het zal zo gegroeid zijn. Nu is het business. Big business. De Capital Campaign van Johns Hopkins University heeft als ‘target’ 2 miljard dollar. U leest het goed: 2.000.000.000 dollar. Er wordt doelbewust en met grote trefzekerheid gebruik gemaakt van een ruim arsenaal aan marketingmiddelen om de student en dus de alumnus aan zich te binden.

Amerikanen willen winnen: just do it! Het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap word natuurlijk vergemakkelijkt door het residentiële aspect van het Amerikaanse onderwijsmodel: veruit de meeste Amerikaanse studenten wonen op de campus. Ze voelen zich niet alleen een gemeenschap, ze zijn het de facto. Dat is vanzelfsprekend een groot voordeel wanneer je een corporate gevoel wilt creëren. Maar de groepszin wordt voortdurend bevestigd door sportevenementen, merchandising en natuurlijk ‘de ring’. Onderwijsinstellingen zijn in competitie met elkaar en sportevenementen en prestaties van alumni worden ingezet om de verschillen van de ‘families’ te onderstrepen.

In de lage landen is het onderwijs in grote mate gestandaardiseerd: opleidingen kunnen zich in kwaliteit slechts marginaal onderscheiden. Diploma’s van verschillende instellingen met dezelfde opleiding hebben vrijwel geen statusverschil. Studenten snacken ons onderwijs. Ze trekken het uit de muur zoals een kroket. Onze overheid speelt een belangrijke rol in de financiering van de student en hetzelfde geldt voor de instellingen. Er is dus geen wederzijdse afhankelijkheid tussen student en instituut, zoals dat in de VS wel geldt. Met de master/bachelor structuur zal de (internationale) mobiliteit van de student toenemen en het is niet meer dan logisch dat de binding met de opleiding, als er niets gebeurt, nog meer zal verwateren. Daarbij komt dat ons onderwijslandschap is overstroomd door fusiegolven, wat de herkenbaarheid van de onderwijsinstellingen niet ten goede komt. Al met al hebben we wat betreft alumnirelaties geen ideale uitgangspositie.

Hoe kunnen we dan toch een doelmatig en verantwoord alumnibeleid opzetten? Als we één ding kunnen aannemen van onze Amerikaanse vrinden dan is het: “Alumnirelaties starten tijdens de studie- geef ze de tijd van hun leven en je smeedt een band voor het leven".

 

Reacties

jenny (2 years ago)

The money will be sent particularly to the PayPal account that is connected with an undefined email from your paypal account. Your first and last name ought to be a right match to your PayPal account information and your free paypal cash record ought to be checked. In no way, shape or form will a portion ever be sent to a PayPal account with another email address, a substitute first and last name than what appears on your paypal account, and a record that has not been affirmed with PayPal. For more information on PayPal account check

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.