De school als netwerkende organisatie

2007 Mar 13

SLBdiensten heeft een licentieovereenkomst gesloten met Formedia voor Alumniplatform. Een applicatie om de relatie met alumni te onderhouden. Hans Hoornstra, oprichter en directeur van Formedia: ’In het onderwijs groeit het besef dat contact met oud-leerlingen van grote waarde is.’

Oud-leerling als spin in het web

Waarom is het contact met oud-leerlingen belangrijk?
‘Oud-leerlingen zijn de beste ambassadeurs. Maar, het ambassadeursschap moet gecultiveerd worden. Je zult eerst moeten investeren in de relatie, voordat je iets terug kunt verwachten: “first friendraising, then fundraising”. Alumni zijn ook belangrijk in het kader van kwaliteitsmanagement. Het is bijvoorbeeld voor ROC’s onmogelijk om precies in kaart te brengen hoe succesvol hun alumni zijn wanneer zij een vervolgopleiding doen in het HBO. Terwijl dit echt belangrijke informatie is.

In het kader van ‘Life Long Learning’ zouden alumni benaderd moeten worden als een terugkerende klant. ROC’s profileren zich als maatschappelijk ondernemer, waarbij het aanbieden van maatwerkonderwijs een belangrijke nieuwe geldstroom wordt. Alumni betrekken sleutelposities bij externe partners en bedrijven en beslissen of adviseren binnen hun bedrijf over scholingstrajecten. De alumnus is dus een belangrijke factor in het netwerk van het ROC. '

   Verwacht u dan dat ROC’s of middelbare scholen gaan
   fondsenwerven?
  ‘Fondsenwerving is meer dan het werven van fondsen.
  Ik ken een school die een oud-leerling, inmiddels architect,
  gestrikt heeft om de nieuwbouw te ontwerpen tegen een
  vriendenprijs. Een andere school die ik ken, profiteert van de
  informele contacten met een alumnus die in de
  gemeenteraad zitting heeft. Ook wanneer oud-leerlingen de
  moeite nemen een enquête in te vullen of een rol willen
  spelen in de studiekeuzevoorlichting, dan is dit een vorm van
  doneren. Het gaat erom dat de opleiding een warme band
  onderhoudt met de alumnus. Dan is de oud-leerling altijd
  bereid om zich in te spannen voor zijn alma mater.’

Hoe kunnen oud-leerlingen betrokken worden gehouden?
‘Om studenten te binden, is goed onderwijs niet genoeg. Opleidingen zullen zich extra moeten inspannen om zich te onderscheiden. In Nederland kennen wij bovendien geen campusleven zoals in Angelsaksische landen. De Nederlandse onderwijsinstelling moet zich ten doel stellen om een echte gemeenschap te vormen. Want de basis voor binding wordt gelegd tijdens de opleiding. Ik denk dat scholen zich moeten focussen op het smeden van de band tussen leerlingen onderling. Dat lijkt buiten de ‘core business’ te vallen van een onderwijsinstelling, maar het sluit perfect aan bij de school als ‘netwerkende organisatie’. Uiteindelijk gaat het ook om trots. Je moet zorgen dat studenten trots zijn om op jouw school te zitten.’

Zijn leerlingen zijn trots op hun ROC of school?
‘Ik zal een anekdote vertellen. Miles Stevenson van de Universiteit van Cheffield moest de Universiteit van Krakau adviseren over het alumnibeleid. Hij vroeg hen naar enkele bekende alumni. Dat zou namelijk enorm helpen. De rector kon niemand bedenken. Na lang aandringen bleken Paus Johannes Paulus II en Copernicus in Krakau te hebben gestudeerd. Trots is wederkerig. Daarom moeten een school trots actief cultiveren.’

Wat is de applicatie Alumniplatform precies?
‘Met Alumniplatform lanceert een school of ROC een alumniwebsite die visueel geïntegreerd is met de bestaande site. Iedere oud-leerling heeft een eigen profiel binnen het platform, waarbinnen tekst, afbeeldingen en bestanden kunnen worden gedeeld. Alumni kunnen hun opleidingscarrière en CV bijhouden en deelnemen aan alumnikringen en forums. Ze kunnen elkaars profiel bekijken en op elkaar reageren. Naast de interactiviteit die het biedt aan gebruikers, biedt het systeem ook ruime mogelijkheden in beheer. '

Dus het is een systeem waarmee alumni onderling contact kunnen houden?
‘Ja, maar het is veel meer dan dat. Het is eigenlijk een online community waar naast alumni ook leerbedrijven, studenten, docenten en werkgevers toegang kunnen krijgen. Voor iedere doelgroep zijn waardevolle functionaliteiten beschikbaar. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat bedrijven vacatures of stageplekken publiceren op de interactieve vacaturebank. Leerlingen kunnen het netwerk gebruiken om te kijken waar hun voorgangers nu werken. De afdeling kwaliteit en control kan de alumnus een digitale enquête voorleggen en de beheerder kan slimme selecties maken en nieuwsbrieven versturen.’

Hoe draagt Alumniplatform bij tot een beter alumnibeleid?
‘We leven in een netwerkmaatschappij en onderwijsinstellingen zijn netwerkende organisaties. Met Alumniplatform kan een ROC of school het eigen netwerk in kaart brengen en de spelers binnen dat netwerk op een slimme manier met elkaar verbinden. Op deze manier ontstaat een krachtig regionaal netwerk waar alle partijen baat bij hebben. Dit alles onder de vlag van de instelling.

Een belangrijk voordeel is bovendien dat alumni hun gegevens accuraat te houden omdat zij baat hebben bij het gebruik van het systeem. Alumniplatform is modulair op te bouwen. Met de basismodule zullen de meeste scholen al zeer tevreden zijn, maar een school kan naar eigen behoefte opschalen. Wanneer een ROC alumni willen bevragen dan hebben we daarvoor een enquêtemodule. Ook het organiseren van evenementen wordt ondersteund. Zo kan met weinig inspanning een reünie worden georganiseerd. Via Alumniplatform kunnen alumni zich inschrijven en krijgen direct via e-mail een e-ticket toegezonden. Het is een perfecte oplossing voor een intern evenementenbureau, zoals veel ROC’s hebben. We merken dat voor veel middelbare scholen een reünie aanleiding is om ons te bellen.’

Voor meer informatie:

Hans Hoornstra

hans@formedia.nl
www.alumniplatform.nl
www.alumnibeleid.nl

Dit interview is een neerslag van een interview door Han Berghs van de Hogeschool Zuyd met Hans Hoornsta. Het hele interview is te zien als video op www.alumnibeleid.nl of www.slbdiensten.nl

SLBdiensten

 

Reacties

Augusto de Arruda Botelho (2 years ago)

It's an awesome article in support of all the internet users;
they will get benefit from it I am sure.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.