symposium ‘De tien geboden van fondsenwerving’

2008 Nov 12

In het Hoofdkantoor van VNO-NCW zal bij het symposium ‘De tien geboden van fondsenwerving’ een aantal ‘best practices’ van Europese universiteiten worden gepresenteerd. Voor de deelnemers is er gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. De deelnemers zijn afkomstig van allerlei verschillende universiteiten en hogescholen (vertegenwoordigers van bestuursdienst, afdeling Communicatie, afdeling Marketing, afdeling Alumni-relaties en fondsenwerving), van opleidings- en adviesorganisaties en van de filantropische sector.


Het symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van de verschijning van het boek De tien geboden van fondsenwerving: een Europees perspectief voor universiteiten en hogescholen door Geert Sanders. Dit boek is een bewerking van de publikatie Engaging Philanthropy for University Research dat in april 2008 werd uitgebracht door de EU Expert Group Fundraising by universities from philanthropic sources. Geert Sanders was de Nederlandse vertegenwoordiger in deze groep.

Er is geen lidstaat van de Europese Unie waar het onderwerp ëfondsenwerving vanuit filantropische bronnení niet op de agenda staat bij universiteiten en hogescholen. Fondsenwerving is immers als prioriteit opgenomen in de moderniseringsagenda van de Europese Commissie in 2005. De toekomst is aan universiteiten en hogescholen die vanuit een proactieve en ondernemende opstelling op zoek gaan naar alternatieve bronnen van financiering. Dit volgens mechanismen van afrekenbaarheid op geleverde prestaties. GeÔnspireerd door zijn deelname aan de Europese Expert Group, schetst Geert Sanders met De tien geboden van fondsenwerving de agenda voor universiteiten en hogescholen die in de steeds internationaler wordende arena, duurzaam succesvol willen zijn op het terrein van fondsenwerving. Het boek bestaat uit vier delen. Na een verkenning van de Europese context, worden verschillende modellen van fondsenwerving door universiteiten in kaart gebracht en met elkaar vergeleken. Daarna worden de tien geboden behandeld met hierbij talrijke voorbeelden uit de praktijk. Er wordt nadrukkelijk ingegaan op de benodigde kwaliteit van het leiderschap aan universiteiten; op de noodzaak van transparante management- en accounting praktijken; en op het belang van een toenemende autonomie van universiteiten. Ook komt de rol die er voor de nationale en de Europese overheden is te spelen om filantropisch gedrag te bevorderen, nadrukkelijk aan de orde. Het vierde deel bevat enkele eerste praktische implicaties die ëDe tien geboden van fondsenwervingí al hebben opgeleverd.


Programma:
Vanaf 13.00 uur
Ontvangst in de Malietoren ten kantore van VNO-NCW; gelegenheid om te genieten van een lunch

14.00 uur
Welkom en vooruitblik op programma
Theo Schuyt, hoogleraar Filantropie, Sponsoring en Vrijwilligerswerk aan de V.U., Amsterdam

14.10 uur
De haven verkopen is verleiden
Harm Post, managing director Groningen Seaports, Delfzijl

14.45 uur
Twee fondsen wervende universiteiten met elkaar vergeleken: LíuniversitÈ Catholique de Louvain en de Rijksuniversiteit Groningen John Kelly, president Brakeley Fundraising & Management Consultants,London; Marcel Crochet, voormalig rector UCL; Geert Sanders, voormalig directeur Stichting Ubbo Emmius Fonds van de RuG.

15.20 uur
Korte pauze

15.45 uur
De mogelijkheden van relatiegerichte fondsenwerving in de Europese Unie Joanna Motion, vice president International Operations van de Council for Advancement and Support of Education, London

16.30 uur
Plenaire gedachtewisseling

Tussen 16.45 en 17.15 uur
Feestelijke uitreiking van de eerste exemplaren van het boek 'De tien geboden van fondsenwerving' Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

17.15 uur
Afsluiting en hierop volgend een receptie waarbij een ieder het boek De tien geboden van fondsenwerving krijgt overhandigd

Locatie: Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag
Wilt u aan het symposium 'De tien geboden van fondsenwerving' op 11 december 2008 deelnemen, dan kunt u zich opgeven voor 1 december 2008 bij mevrouw B. Schouten (e-mail gin@fsw.vu.nl).

Deelname is gratis

Het kantoor van VNO-NCW de 'Malietoren', ligt op loopafstand van het Centraal Station aan de Bezuidenhoutseweg 12. Met het station in de rug is dat aan de rechterkant.

 

Reacties

Phong kham da khoa thai ha (2 years ago)

Hello, just wanted to tell you, I enjoyed this article. It was inspiring. Keep on posting!
View blog: Khám phá thai an toàn ở Hà Nội

sabir (2 years ago)

We have been all looking for one such way to get the roblox generator so that it would be easy to get the hack for the roblox game online here. Now you can be using this way to get the free robux online generator to get the tix online for free.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.