Unieke HBO business minor 'Goede Doelen' bestaat 1 jaar.

2009 Jan 12

Unieke HBO business minor 'Goede Doelen' bestaat 1 jaar.
Openbaar college 'Relatiegerichte fondsenwerving en leiderschap' door Nederlandse Nestor van fondsenwerving in het onderwijs.

Unieke HBO business minor 'Goede Doelen' bestaat 1 jaar.
Openbaar college 'Relatiegerichte fondsenwerving en leiderschap' door Nederlandse Nestor van fondsenwerving in het onderwijs.

Zwolle, 12 januari 2009.
Op 4 februari viert de enige business opleiding 'Goede Doelen' op HBO niveau in Nederland, haar éénjarig bestaan met een openbaar college op Windesheim.  Om 14:30 zal prof. dr. G.J.E.M. Sanders, de "Nederlandse Nestor van de fondsenwerving”, een openbaar college 'Relatiegerichte fondsenwerving en leiderschap' verzorgen. Onlangs verscheen van zijn hand het boek 'De tien geboden van fondsenwerving: een Europees perspectief voor universiteiten en hogescholen'. In dit werk richt Sanders zich op universiteiten en hogescholen die duurzaam succesvol willen zijn op het terrein van fondsenwerving. Hiervoor baseert hij zich op de inzichten van een Europese expertgroep waaraan hij gedurende 2006 en 2007 heeft deelgenomen.

Grote behoefte aan professionaliteit
Projectleider van de minor - voluit 'WERKEN VOOR HET GOEDE DOEL, Fundraising, Grantmaking & Sponsoring' geheten - Bert Sleijster: "Fondsen werven is veel meer dan je hand ophouden en vragen om geld. We zien een overheid die taken afstoot. Vaak worden deze taken dan door de samenleving, met behulp van privaat geld, overgenomen. Het gedrang op de fondsenwervingmarkt is hevig. De huidige kredietcrisis en krapte aan geld heeft bovendien ook impact op de goede doelensector en op de (sport-)sponsoring. De vermogens van sponsoren en vermogensfondsen zijn niet immuun voor de huidige crisis.
Toch praten we over een sterk groeiende sector, waar jaarlijks in Nederland bijna € 5 miljard omgaat. De sector begint volwassen te worden en heeft grote behoefte aan goedopgeleide HBO-ers, die weten hoe je in een concurrerende omgeving opereert. Deze minor voorziet heel duidelijk op een goede manier in die behoefte. Studenten die deze minoren hebben gevolgd, zijn klaar voor het grote werk."

Achtergrond minor Werven voor het Goede Doel
Gedurende het eerste jaar zijn al een twintigtal Windesheimstudenten uit verschillende studierichtingen opgeleid. Een nieuwe groep studenten start begin februari met de minor. De HBO minor gaat in op de vraag hoe organisaties op een professionele manier met fondsen- en sponsorwerving en het toekennen van fondsen aan goede doelen om dienen te gaan. De minor wordt ‘gevoed’ met veel expertise van ‘buiten’.

  Prof dr G.J.E.M. Sanders
  Eén van de vele gastdocenten die aan de minor meewerken is prof. dr. G.J.E.M. Sanders.
  Tot voor kort was Geert Sanders in verschillende functies werkzaam bij de Faculteit
  Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook was hij directeur van de Stichting
  Ubbo Emmius Fonds en hoofd van de afdeling Alumnirelaties & Fondswerving van de
  RU Groningen. Daarnaast is Sanders bekend van enkele boeken die hij schreef over
  fondsenwerven. Sanders is sterk georiënteerd op Amerikaanse fondsenwerfinzichten,
  waarmee hij kennis maakte als fondsenwerver voor het Ubbo Emmius Fonds.
  Geert Sanders: "Fondsenwerving gaat niet allereerst over geld vragen, maar over het
  zorgvuldig opbouwen van een duurzame relatie tussen instelling en gever/sponsor."


Geert Sanders zal op 4 februari a.s. om 14.30 uur een openbaar college verzorgen onder de titel 'Geen relatiegerichte fondsenwerving zonder leiderschap in dienst van continuïteit'. In dit college zal hij ingaan op het belang van leiderschap in de fondsenwerving.

Windesheim zet de deuren wijd open voor het openbaar college van Geert Sanders. Aanmelden vooraf kan: mail naar aj.sleijster@windesheim.nl en vermeld bij onderwerp ‘CollegeSanders’. Belangstellenden zijn vanaf 14.00 uur welkom op Hogeschool Windesheim te Zwolle.

 

Reacties

James (3 years ago)

De huidige kredietcrisis en krapte aan geld heeft bovendien ook impact op de goede doelensector en op de (sport-)sponsoring. De vermogens van sponsoren en vermogensfondsen zijn niet immuun voor de huidige crisis. Mark Rotstein

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.