Fontys onderzoek opgeleverd

2008 Nov 11

FORMEDIA heeft in opdracht van Fontys de volgende zaken onderzocht:
1. Alumnibeleid en sociale netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn
2. Alumni als assessoren.
Het onderzoek werd gepresenteerd op donderdag 6 november aan alle alumniofficers van Fontys en bestuursleden van de alumniverenigingen van Fontys. De presentatie was een
                                                groot succes.FORMEDIA onderzocht in de maanden September en Oktober onderstaande onderwerpen.

Sociale netwerken
De stormachtige groei van sociale netwerken stelt veel communicatiedeskundigen voor nieuwe uitdagingen. Voor de instroom zijn internet en sociale netwerken in het bijzonder dé plaats waar potentials geworven moeten worden. Maar ook de iets oudere doelgroep alumni is zeer actief op sociale netwerken. De vraag waar veel kennisinstellingen mee worstelen is dan ook ‘hoe om te gaan met sociale netwerken’ in het kader van het alumnibeleid. De grote sociale netwerken zoals Hyves, Facebook en LinkedIn bieden zeer geavanceerde interactieve functionaliteiten. Voor kennisinstellingen is het daarom niet gemakkelijk om hiermee te concurreren. Maar moet er eigenlijk wel mee geconcurreerd worden? Misschien bieden de genoemde sociale netwerken wel nieuwe kansen. Het onderzoek met betrekking tot dit onderwerp heeft zich geconcentreerd rond de onderstaande onderzoeksvragen:
1. Hoe ziet het landschap van sociale netwerken eruit?
2. Wat is de stand van zaken van alumnigroepen van Nederlandse kennisinstellingen op deze netwerken.
3. Wat is de stand van zaken van Fontys groepen op deze netwerken?
4. Wat is de stand van zaken van Fontys alumnigroepen op deze netwerken?
5. Welke praktische stappen moet men zetten om alumnigroepen aan te maken en te beheren binnen de sociale netwerken?
6. Wat zijn de voor en nadelen en juridische aspecten bij het gebruik van deze netwerken?
7. Wat zijn belangrijke trends en toekomstverwachting ten aanzien van sociale netwerken in het algemeen.

De alumnus als assessor
Met de implementatie van het competentiegestuurd onderwijs binnen Fontys is de rol van de veldassessor geboren. De professional uit het werkveld kan een belangrijke rol spelen bij het beoordelen van studenten. Het ligt voor de hand dat veldassessoren, professionals uit het beroepenveld, ook alumni kunnen zijn. Vanuit het standpunt van een zinvolle voortgezette relatie na het behalen van het diploma, lijkt het zelf voor de hand te liggen om juist alumni te werven voor de rol van assessor. Het onderzoek met betrekking tot dit onderwerp heeft zich geconcentreerd rond onderstaande onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de voordelen, aanpak en grenzen
2. Wat zijn de ervaringen binnen Fontys met betrekking tot de inzet van alumni als assessor?
3. Wat zijn de marketingaspecten? Hoe maak je de inzet van alumni as assessor voor de alumnus aantrekkelijk?
4. Welke juridische aspecten kleven aan de alumnus als beoordelaar? Waar liggen grenzen?
5. Wat is de positie van de NVAO in dit kader?

Nadruk in het onderzoek is ook gelegd op de juridische aspecten en risco's waar uw rekening moet houden, wanneer uw netwerken van derden inzet voor uw alumnirelaties.

De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens een avondvullend programma op 6 november jl., waarom alle alumniofficers van Fontys en bestuursleden van verenigingen voor uitgenodigd waren.

 

Reacties

jenny (2 years ago)

We have been looking for such a way to the sims freeplay cheats android online and it would be surely giving you the hack for the game.

Hathai (2 years ago)

Our clinic Thanh Duc found that social networking is developing very well in today's integration era.

Reageer op dit artikel:

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.